Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Άρθρα

Σχέδια Εντύπων&Οδηγίες για τις Αρχαιρεσίες των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

01 "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 43ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1/5-1-2015
02 "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ 43ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΙΣ 27, 28, 29 ΚΑΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/5-1-2015
03 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).
04 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).
05 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3).
06 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4).
07 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5).
08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6).
09 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ (ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7).
10 ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8).
11 ΣΧΕΔΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΔΙΕΤΗ Ή ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9).
12 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.